Nanoksia Vegan Dezenfektan
Dünyanın ilk vegan dezenfektanı


Nano Gümüş İyon Teknolojisi

%100 Bitkisel

Sıfır Toksik Kimyasal
İçerikli Ürünler

Yenilikçi Teknoloji

Üretim Sırasında Sıfır Atık
Sıfır Emisyon

Yüksek Teknoloji

Katma Değeri
Yüksek Yenilikçi Ürünler

Çevreye Duyarlı

Çevreye ve İnsana Duyarlı ve
Zararsız Ürünler

Nanoksia Dezenfektan İçeriği.

Nanoksia Biyoteknoloji; farklı bitki türlerinin biyolojik sentezinden gümüş, çinko, demir gibi maddelerin nanopartikül sentezini yapmaktadır. Bu nanopartiküller ise antimikrobiyal ve antikanserojen özelliğine sahiptirler. Bu doğrultuda ise doğaya ve insan sağlığına zararsız yüzde yüz bitkisel endüstriyel ürünlerin üretiminde kullanımı mümkündür.

Nanoksia Dezenfektan
Nanoksia Nano Gümüş İyon Teknolojisi Vegan Dezenfektan

Nano Gümüş iyon Teknolojisi

Nanoksia içeriğindeki gümüş ECHA standartlarına uygun 999,9 saflıktadır.

Nano Gümüş partikülleri ; karşılaştığı bakteri ve mikrobun hücre duvarını geçerek hücre zarındaki mikrop ve bakterinin DNA’sını bozar, üremesini engeller. Hücre duvarı yırtıldığı için çoğalmaları da engellenmiş olur. Bağışıklık kazanmalarına engel teşkil eder.

Dezenfektan nedir?

Dezenfeksiyon ya da dezenfektasyon (Franzızca desinfection): Cansız ortamdaki bakteri endosporları dışında kalan patojen mikroorganizmaların öldürülmesi veya üremelerinin durdurulması işlemidir. Bu amaçla kullanılan maddelere dezenfektan denir

Neden Nanoksia Dezenfektan? Nanoksia Dezenfektanının diğerlerinden farkı nedir?

NANOKSIA dezenfektan içinde kimyasal madde bulunmaz. Vegan ve %100 ekolojiktir. Bitki bazlıdır. Bitkisel sentez ile geliştirilmiştir. Nanoksia dezenfektan içeriğinde sadece  ECHA (European Chemicals Agency – Avrupa Kimyasallar Ajansı – https://echa.europa.eu/ )  tarafından onaylanan firmalardan temin edilen, sertifikalı,  yüksek saflıkta gümüş (999,9) kullanılmaktadır.

Nanoksia’nın içerdiği gümüş, nano boyutuna indirilirken kimyasal madde ilave edilmeden, bitkisel ajanlarla indirilir. Bu sayede, toksik kimyasal içermez, toksik etkilere yol açmaz.

Nanoksia herkes tarafından kullanılabilir mi?

Nanoksia; endüstriyel ve profesyonel de dahil olmak üzere her ortamda kullanıma uygundur.

Nano boyutlu gümüş daha mı etkilidir?

Evet.  Nano boyut sayesinde, gümüşün yüzey alanı artırıldığı için, etki alanı ve etkili olduğu mikroorganizma sayısı yüksektir.

Nanoksia çevreye zararlı mıdır?

ECHA (European Chemicals Agency – Avrupa Kimyasallar Ajansı – https://echa.europa.eu/ )  50 ug/Litre oranının altındaki gümüşün balıklara toksik etkisi olmadığını açıklamaktadır. Nanoksia’nın gümüş içeriği litrede  sadece 0,5 ug’dir. Nanoksia gümüs içerigi ile sucul toksisite sınıflandırmasına tabi degildir.

Nanoksia’ nın bakterisidal, virüsidal ve fungisidal etkinliği içeriğinde ki bitkilerden mi sağlanmaktadır?

Nanoksia’nın üretiminde kullanılan bitki karışımı ve oranları, sadece gümüşü nano boyuta indirmek ve stabil hale getirmekten sorumludur.

Nanoksia’yı solumak ve deriye temas ettirmek toksik etkiye yol açar mı?

Nanoksia dezenfektanın akredite laboratuvarlarca yapılan testlerinde, solunum toksisitesine ve deride irritasyona yol açmadıgı kanıtlanmıştır.

Gümüş insan tüketimi için uygun mudur?

WHO’ya (World Health Organization) göre dezenfektanlardaki gümüş içeriği konusunda bir sınırlama bulunmamaktadır. İçme suyu için NOAEL değeri (No Observed Adverse Effect Level, Gözlenebilen Hiçbir Etki Göstermeyen Doz)bir insanın 70 yıl boyunca günde içinde 0,1 mg/litre gümüş olan, 2 litre su içmesine özdeş.

EPA’ya (United States Environmental Protection Agency – Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı – https://www.epa.gov/ ) göre ise bir bireyin vücut ağırlığına göre günlük olarak alabileceği miktarı belirtmiştir. EPA her kilogram için günlük olarak 0,005 mg alınabileceğini belirtilmektedir.

Gümüşlü dezenfektan ürünlerde stabilite sorunu olduğu bilinmektedir. Nanoksia Dezenfektan’ ında bu problem neden yoktur?

Nanoksia dezenfektanda stabilite, bitki özütü ile sağlanmaktadır. Stabilite sorunu yoktur.

Nano gümüş nedir? Ne işe yarar?

Nano Gümüş partikülleri ; karşılaştığı bakteri ve mikrobun hücre duvarını geçerek hücre zarındaki mikrop ve bakterinin DNA’sını bozar, üremesini engeller. Hücre duvarı yırtıldığı için çoğalmaları da engellenmiş olur. Bağışıklık kazanmalarına engel teşkil eder. Gümüş; insan vücudundaki hücre yapısı nedeni ile hiçbir hücre ile reaksiyona girmemektedir. Hücre ile reaksiyona girmediği için herhangi bir zarar vermemektedir. Bu yüzden; nano gümüşün çok hücreli canlılara zarar vermediği kabul edilmektedir.

Gümüşün indirildiği nano boyut hücre zarından içeri girebilmesi için önemlidir. Nanoksia’da nano gümüş boyutu yaklaşık 10-30 nano metredir.

Gümüş ağır metal midir?

Gümüş bir geçiş elementidir, bilimsel otoritelerce ağır metal olarak sınıflandırılmaz.

Gümüş kansere yol açar mı?

ECHA (European Chemicals Agency – Avrupa Kimyasallar Ajansı – https://echa.europa.eu/ ) tarafından yapılan çalışmaların sonuçlarında gümüşün kansere yol açmadığı ifade edilmiştir.

Gümüşün kalitesi ne olmalıdır?

Elde edilmesi esnasında kullanılan işlemlerin zararlılık düzeyine göre gümüşün kalitesi belirlenir. Mevcut bir çok üründe kullanılan gümüş, nitrat tuzu formundadır. Bu da ürünün zararlılığını artırır. Nanoksia dezenfektan içeriğinde sadece, ECHA (European Chemicals Agency – Avrupa Kimyasallar Ajansı – https://echa.europa.eu/ )  tarafından onaylanan firmalardan temin edilen, sertifikalı,  yüksek saflıkta gümüş (999,9) kullanılmaktadır.

Nanoksia, nanoteknolojik olduğu iddia edilen kimyasal içerikli ürünlerden neden daha güvenlidir?

Nanoteknoloji ile geliştirildiği ifade edilen ve içeriğinde  Dimethyloctadecyl ((3-trimethoxysilyl) propyl) ve ammonium chloride (quaterner amonyum bileşiği) gibi aktif ve Amines coco alkyldimethyl  ve 3-chloropropyltrimethoxysilane  gibi yardımcı maddeler içeren ürünler; dermal, göz ve solunum toksisitesine sahiptir.

Dimethyloctadecyl ((3- trimethoxysilyl)propyl)’in; ammonium chloride aktif maddesi ile in-vivo ve in-vitro testlerde 0,1 ml  konsantrasyonda dahi deri ve gözde ciddi tahrişe neden olduğu ve Kategori- 2 derecesinde iritan olarak sınıflandırılması gerektiği belirlenmiştir (ECHA).

Bu aktif maddeyi içeren ürünlerin, solunması, deri ve gözle teması toksik etkiye neden olmaktadır. Aynı zamanda, bu aktif maddenin iddia edildiği gibi, çevrede kolaylıkla bozunmadığı yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. ECHA, EPI suite, 2016, (Estimation Programs Interface Suite) tarafından çeşitli çevresel mikroorganizma populasyonlarında  3-(Trimethoxysilyl)propyl dimethyloctadecylammonium chloride (CAS no. 27668 -52 -6) maddesinin biyodegrasyon derecesi hesaplanmıştır. Çalışmada, değişik modellemelerden elde edilen verilere göre, maddenin biyodegrasyona uğramadığı belirlenmiştir. Bu maddenin, yüksek oranda sedimentte biriktiği, dolayısıyla, dip organizmalar açısından zararlı olduğu da bulgular arasındadır.

Kuaterner amonyum bileşiklerinin FDA ve EPA tarafından kabul görmüş aktif madde olması, güvenilir olduğu anlamına gelmemektedir. Aksine, bazı kuaterner amonyum bileşikleri kullanımı yasaklananlar listesindedir. bknz:  https://www.epa.gov/schools/green-cleaning-sanitizing-and-disinfecting-toolkit-early-care-and-education

Hangi türü olursa olsun, bu bileşiklerin, solunum yollarında tahrişe ve astıma neden olduğu çalışmalarla ortaya konmuştur. Dolayısıyla, güvenli aktif madde vurgusu yanlıştır.

Tüm bunlarınn aksine gümüşlü ürünler EPA tarından güvenli kabul edilen 4 aktif maddeden birisidir (EPA).

3-(Trimethoxysilyl) propyl dimethyloctadecylammonium chloride, aktif maddenin yanısıra, formülasyonda yardımcı madde olarak kullanılan Amines coco alkyldimethyl maddesinin ECHA, CLP’a göre, ciddi deri yanıklarına ve göz hasarına yol açtığı, sucul ekosistemler için çok toksik olarak sınıflandırıldığı görülmektedir.

Sonuç olarak, etiketinde ve SDS belgesinde H315, H400, H410, H319, H315 gibi zararlılık kodlarına sahip olan bir ürünün çevre ve insan sağlığına dost olmadığı anlaşılabilir.

Nanoksia’ nın Hidrojen peroksit içeren diğer nano gümüşlü dezenfektanlardan farkı nedir?

Hidrojen peroksit, etkenliğini kısa sürede kaybeden bir madde olup, bulunduğu ürünlerde stabilite sorununa neden olur, etkinlik kaybına sebebiyet verir. Nanoksia, bitkisel özütlerle sentezlendiği için stabildir. Kapağı açıldığında etkisini kaybetmez.

Bazı dezenfektanlarda bulunan hidrojen klorür zararlı mıdır?

Hidrojen klorür tozdur ama suyla birleşince hidroklorik asite dönüşmektedir. Bünyesindeki klor bileşikleri de son dönemde terk edilen maddeler arasındadır. Bunun en önemli nedenleri arasında solunum yolu başta olmak üzere dokularda iritasyona neden olmasıdır. Örneğin astıma yol açtığı bilinmektedir.

Nanoksia Dezenfektanın içinde yer aldığı Sağlık Bakanlığınca yapılan “düşük riskli biyosidal” ürün tanımlanmasının anlamı nedir?

Sağlık Bakanlığınca 12 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre Düşük riskli biyosidal ürün tanımı; düşük riskli olarak kabul edilen aktif maddeleri gösteren ve Bakanlıkça hazırlanıp, Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan listede belirtilen aktif maddeleri içeren, şüpheli herhangi bir madde barındırmayan ve kullanım koşulları dâhilinde insan, hayvan ve çevre üzerinde düşük risk taşıyan biyosidal ürünler olarak yapılmıştır.

Nanoksia Dezenfektan Tanıtım Videosu